Anne Bronzewijker, Psychosociale Hulpverlening

anne bronzewijkerAls professionele, flexibele, gedreven en toegankelijke maatschappelijk werker ben ik goed in staat om in complexe situatie ’s vanuit betrokkenheid en vertrouwen te werken zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen. Aansluiten bij het proces van de hulpvrager en actief luisteren is mijn basishouding. Ook vind ik het belangrijk met alle betrokkenen af te stemmen en samen te werken. De sociale kaart is mij bekend.

Veel ervaring heb ik in het werken met verlies van gezondheid, slechter gaan zien en of horen en de impact daarvan op veel leefgebieden. De keten van oogzorg, de specifieke wet en regelgeving en het leren leven met de gevolgen van slechtziendheid zijn, door mijn 21 jaar ervaring in het werken met deze doelgroep, aan mij vertrouwd. Verder heb ik ervaring met: Psychogeriatrie, verpleeghuiszorg revalidatie en somatiek en jongeren met sociaal emotionele en of gedragsproblematiek (bv ASS, Asperger of Anorexia).

Door het bieden van maatwerkvoorzieningen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan mensen die begeleiding nodig hebben draag ik bij aan het behouden en of vergroten van de sociale en praktische zelfredzaamheid evenals de mentale weerbaarheid.

De groepsbijeenkomsten die ik bied ondersteunen de maatschappelijke participatie. Door het bijeen brengen van ervaringsdeskundigen wordt er kennis uitgewisseld in een veilige en vertrouwde omgeving. Aandacht, begrip en steun van en voor elkaar draagt bij aan een gevoel er niet alleen voor te staan. De bijeenkomsten zorgen behalve voor een activiteit buitenshuis, ook voor het behouden of vergroten van de mentale weerbaarheid en de praktische en sociale redzaamheid.

Ik werk als zelfstandig zorgondernemer (ZZP-er). Daarnaast ben ik lid van de Coöperatie Zorgondernemers Twente. Deze coöperatie is gecontracteerd door de Samen14 Gemeenten in Twente voor de uitvoering van de WMO/Jeugdwet. Zorg in Natura en via een PGB is dan beide mogelijk.

Buiten de Samen14 Gemeenten kan ik ook begeleiding bieden. De indicatie die door de eigen gemeente is afgegeven kan ik in de vorm van een PGB uitvoeren.

Zonder indicatie, kunt u als particulier ook met mij een overeenkomst af sluiten.

Ervaring en aandachtsgebieden

 • Jongeren en volwassenen met slechtziendheid-blindheid soms gecombineerd met slechthorendheid of NAH (individueel en in groepsverband).
 • Jongeren met gedragsproblematiek en of sociaal emotionele problematiek (ASS, Asperger, Anorexia)
 • Ouderen met verlieservaringen, beperkingen, levensvragen of eenzaamheidsproblematiek
 • Verlies en rouwverwerking
 • Complexe problematiek, als gevolg van problemen op verschillende domeinen
 • Psychogeriatrie (toenmalige screeningsafdeling), verpleeghuis revalidatie- en somatiekafdeling

Contactgegevens

 • Bronzewijker Psychosociale Hulpverlening
  Haverkamp 16
  7242AW Lochem
 • KvK: 65400895
 • Banknr: NL 46 ASNB 09 32 36 09 39
 • BTW nr: 128973298B01
 • Geregistreerd maatschappelijk werker
  (Registerplein, 461027593)
 • Zelfstandig Zorgondernemer (ZZPer)